Lokalisointi

Lokalisointi (paikallistaminen, kotoistaminen) tarkoittaa tekstin mukauttamista kohdekielialueen käytäntöihin, kulttuuriin ja lainsäädäntöön. Useimmiten tällä termillä viitataan ohjelmistojen ja verkkopalvelujen kääntämiseen.

Notaatiolla on pitkä kokemus erilaisista lokalisointiin liittyvistä käännöstehtävistä. Tunnemme IT-alan sanaston, käsitteet ja tyylivaatimukset yksityiskohtaisesti. Olemme myös asiantuntijoita erilaisten lokalisoinnissa tarvittavien käännöstyökalujen käytössä. Tämän vuoksi voit olla varma siitä, että

  • saat käännöksen sovittuna päivänä
  • käännös täyttää erittäin korkeat laatuvaatimukset
  • käännöstiedostot ovat teknisesti kunnossa.

Kokemuksemme IT-alan käännöstöistä näkyy siinä, että työskentelemme nopeasti. Tämä tekee hinnoistamme erittäin kilpailukykyisiä ja nostaa laatua, sillä mitä vähemmän kielenkääntäjiä tarvitaan, sen parempi on lopputulos. Ideaalissa tilanteessa kielenkääntäjiä on vain yksi. Tämä on kuitenkin ohjelmistojen lokalisoinnissa mahdollista vain harvoin.

Lokalisoinnin yhteydessä käytetään usein myös termiä internationalisointi, jolla tarkoitetaan ohjelmiston rakentamista siten, että se on helposti lokalisoitavissa. Internationalisoinnissa keskeistä on käännettävän tekstin erottaminen ohjelmakoodista. Teksti sijoitetaan erillisiin resurssitiedostoihin, jotka voi sitten kääntää lokalisointiohjelmilla. Resurssitiedostojen käyttäminen yhtenäistää tekstiä ja laskee samalla merkittävästi käännöskustannuksia, sillä samaan ’stringiin’ voidaan viitata eri kohdista ohjelmaa.

Ohjelmistokäännöksissä on yleensä rajallisesti aikaa. Jotta kaikki sujuu mahdollisimman tehokkaasti, on syytä etukäteen sopia esimerkiksi seuraavista asioista:

  • sanasto — käytetäänkö esimerkiksi Microsoftin sanastoa ja/tai tuote- tai alakohtaista sanastoa
  • tyyli — onko käytettävissä tyyliopasta tai onko syytä laatia sellainen
  • käännösmuisti — onko käännösmuistia olemassa tai voidaanko se luoda aiemmin käännetystä materiaalista.

Käännöksen valmistumisen jälkeen tulee testausvaihe, jossa tarkistetaan, että käännetty teksti näkyy ohjelmassa oikein, että käännökset soveltuvat eri konteksteihin ja että kielisidonnaiset elementit toimivat halutulla tavalla.

Miten käännös tilataan ja tehdään?

Notaatio Oy

Kalevankatu 28 B 26
00100 Helsinki

+358 9 278 5707  
info@notaatio.fi

Toimiston aukioloajat

Vastaamme puhelintiedusteluihin arkisin 8-17
Käyntiajat arkisin 10-12 ja 14-16
(muina aikoina sopimuksen mukaan)