Miten käännös tilataan ja tehdään?

Kun lähestyt meitä verkkolomakkeensähköpostin tai puhelimen välityksellä, saat tarjouksen lähes välittömästi. Jos tarjous tyydyttää sinua, pääsemme aloittamaan työn usein jo samana päivänä.

Annamme työn kääntäjälle, joka tuntee tekstin aihealueen parhaiten. Edellytämme kääntäjiltämme kieliopintoja ja perehtymistä erikoisaloihin. Lue lisätietoja rekrytointipolitiikastamme.

Kääntäjä hyödyntää mahdollista oheismateriaalia, erilaisia sanastoja ja ennen kaikkea Internetin hakukoneita. Tarvittaessa kääntäjä on yhteydessä asiakkaaseen. Voit itse nopeuttaa tätä prosessia monin tavoin. Lue esimerkiksi nämä vinkit.

Kääntämisessä käytetään nykyään paljon erilaisia käännöstyökaluja. Niiden tarkoituksena on nopeuttaa kääntämistä ja parantaa käännöksen laatua (lähinnä varmistamalla käytetyn terminologian ja lauserakenteiden yhtenäisyys). Lue lisää käännöstekniikasta.

Kun käännös on valmis, kääntäjä tarkistaa sen ensin itse. Sitten hän luovuttaa tekstin tarkistettavaksi toiselle henkilölle (yleensä samaan alaan perehtyneelle toiselle kääntäjälle tai kielenhuoltajalle). Tämän jälkeen kääntäjä vie korjaukset tekstiin, tarkistaa oikeinkirjoituksen ohjelmallisesti, viimeistelee käännöksen ulkoasun ja ilmoittaa projektipäälliköllemme, että työ on valmis. Projektipäällikkö tekee lopputarkistuksen ja lähettää työn asiakkaalle. Myöhempien korjausten tai päivitysten varalta tai ihan vain siltä varalta, että työ jossain vaiheessa hukkuu, säilytämme töitä turvallisissa tiloissamme vielä pitkään. Tämä kannattaa muistaa, kun tarvitset päivityksiä tai esimerkiksi uusia kopioita auktorisoiduista käännöksistä. Lue alta Mitä tarkoitetaan auktorisoinnilla?

Voit milloin tahansa kysyä lisätietoja. Olemme aina käytettävissäsi.

Virallinen kääntäjä = auktorisoitu kääntäjä

Auktorisoitu kääntäjä on kääntämisen asiantuntija, jonka kääntämä tai tarkistama ja hyväksymä virallinen asiakirja on laillisesti pätevä myös kohdekielellä. Nimike "auktorisoitu kääntäjä" tuli käyttöön vuonna 2008. Sitä ennen vastaava nimike oli aluksi valantehnyt kielenkääntäjä, sittemmin virallinen kääntäjä. Auktorisointi koskee aina tiettyä kieliparia (toisen kielen on oltava suomi, ruotsi tai saame) ja käännössuuntaa.

Auktorisoidun kääntäjän nimike ei ole takuu käännösten laadusta eikä osoitus siitä, että auktorisoitu kääntäjä olisi sinänsä työssään parempi kuin kääntäjä, jolla tällaista titteliä ei ole. Valtaosa käännöstöistä onkin sellaisia, ettei niiden suorittamiseen tarvita auktorisoitua kääntäjää. Käyttötarkoitus ratkaisee, tarvitaanko käännökseen auktorisoidun kääntäjän vahvistus. Yleensä auktorisointia vaativat toisen maan julkishallinnolle osoitettavat asiakirjakäännökset, esimerkiksi työ- tai oleskelulupaan tai ulkomailla opiskeluun liittyvät todistukset ja muut viralliset asiakirjat.

Auktorisoidun kääntäjän nimikkeen voi hakemuksesta saada kääntäjä, joka on suorittanut auktorisoidun kääntäjän tutkinnon ja täyttää muut asetetut vaatimukset. Tutkintoja järjestää ja auktorisoinnin myöntää Opetushallituksen yhteydessä toimiva auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta. Tutkinto on kahdesta käännöstehtävästä muodostuva koe, ei kielitutkinto tai kääntäjän ammattiin yleisesti kouluttava järjestelmä. Tietyin edellytyksin auktorisoidun kääntäjän oikeudet on mahdollista saada myös tutkintoa suorittamatta. Esimerkiksi viralliset kääntäjät voivat hakea auktorisoidun kääntäjän nimikettä ilman uutta tutkintoa.

Katso tästä linkistä, miten voit tilata virallisen käännöksen todistuksesta tai muusta asiakirjasta.

Lisätietoja:
Opetushallituksen sivuilla
KAJ ry:n sivuilla

Ohjeita tilaajalle

Ohjeita käännöksen tilaajalle

Seuraavassa on muutamia vinkkejä, joita noudattamalla voit varmistaa, että käännöksestä tulee mahdollisimman hyvä.

Varaa tarpeeksi aikaa.

Ota käännös huomioon julkaisusuunnitelmassa. Kysy meiltä arvio käännöstyön kestosta ja kerro etukäteen, milloin teksti on valmis käännettäväksi. Näin voimme osoittaa työhön parhaan mahdollisen kääntäjän ja tehdä työn mahdollisimman nopeasti.

Anna riittävät ohjeet.

Ilmoita käännöksen käyttötarkoitus, niin kääntäjä osaa valita oikean tyylilajin. Kerro myös käännökseen liittyvät muut toiveet, kuten asetteluun liittyvät seikat. Jos asia voidaan hoitaa jo käännösvaiheessa, säästytään turhalta jälkityöltä.

Viimeistele teksti ennen kääntämistä.

Kääntämiseen kuluu koko julkaisuprosessia ajatellen suhteellisen vähän aikaa. Jos mahdollista, kirjoita siis teksti valmiiksi ennen sen toimittamista kääntäjälle. Prosessia ei useinkaan nopeuta se, että käännöksestä tehdään monia versioita.

Tarjoa riittävästi oheisaineistoa.

Kääntäjä pyrkii hahmottamaan työn oikeassa merkitysympäristössä. Tarjoa siis riittävästi oheisaineistoa (aiempia käännöksiä, tekstin aihepiiriin kuuluvia muita julkaisuja, ala- tai yrityskohtaisia sanastoja, tyyliohjeita). Laatu paranee, kun kääntäjä tuntee olevansa lujalla pohjalla.

Varaudu auttamaan käännöstyön aikana.

Kääntäjällä saattaa olla kysyttävää alkutekstistä. Osoita siis käännöstyötä varten yhteyshenkilö, joka osaa vastata kääntäjän kysymyksiin.

Anna palautetta.

Jos työssä on huomautettavaa, haluamme tietää siitä heti. Näin voimme jatkuvasti kehittää palvelumme laatua.

Notaatio Oy

Kalevankatu 28 B 26
00100 Helsinki

+358 9 278 5707  
info@notaatio.fi

Toimiston aukioloajat

Vastaamme puhelintiedusteluihin arkisin 8-17
Käyntiajat arkisin 10-12 ja 14-16
(muina aikoina sopimuksen mukaan)