Verkkosivustojen käännökset

Otsikossa puhutaan verkkosivustojen kääntämisestä, mutta yhtä hyvin terminä voisi olla verkkosivustojen lokalisointi, verkkosivujen kääntäminen, nettisivujen kääntäminen, web-sivujen kääntäminen tai Internet-sivujen kääntäminen. Synonyymien määrä kuvaa sitä, miten uudesta alasta on kyse. Verkkosivustolla (tai verkkosivustossa, joka on suositeltavampi muoto) esiintyvät tekstit ovat kuitenkin vanhoja tuttuja eli kyse on lähinnä yrityksen tai organisaation perustiedoista sekä tuotteiden, palvelujen ja toimintojen esittelyistä.

Nettisivut käännetään joko asiakkaan toimittamiin tiedostoihin (yleensä HTML- tai XML-tiedostoihin) tai suoraan verkkosivujen julkaisujärjestelmään tai sisällönhallintajärjestelmään (CMS). Jälkimmäinen tapa on hieman hitaampi, sillä tehokas kääntäminen edellyttää siihen tarkoitukseen suunniteltujen käännöstyökalujen käyttämistä. Kääntäminen asiakkaalta saatuihin HTML- tai XML-tiedostoihin on suositeltavaa myös siksi, että käännöstyökaluja käytettäessä syntyy käännösmuisti, josta on apua tulevien verkkosivupäivitysten käännöksissä. Päivityksen hinta voi olla vain murto-osa verrattuna siihen, että kielenkääntäjä käsittelee saman materiaalin uudelleen manuaalisesti.

Verkkosivujen käännöksessä on syytä huomioida hakukoneoptimointi (SEO, Search Engine Optimization). Usein asiakkaat osaavat kertoa itse, mitä kohdekielen hakusanoja tekstissä kannattaa käyttää, mutta voimme selvittää niitä myös asiakkaan puolesta.

Salassapito ja toimintavarmuus

Kaikki kielenkääntäjämme ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. Mitään tietoja tai materiaalia ei luovuteta ulkopuolisille.

Lähiverkkomme on varustettu WatchGuard FireBox -palomuurilaitteella ja virustorjuntaohjelmistomme on aina ajan tasalla. IT-tukihenkilömme tarkkailee järjestelmäämme säännöllisesti mahdollisten tietoturvaongelmien varalta.

Kaikki käännöksiä varten otetut paperikopiot kerätään lukolliseen tietosuojasäiliöön, jonka valvotusta tyhjennyksestä ja materiaalin tuhoamisesta huolehtii MTB Tietoturvapalvelu.

Kaikista käsittelemistämme tiedostoista tehdään nauhakopio päivittäin ja palvelimen levyt ovat RAID-suojattuja.

Miten voin minimoida käännöskustannukset?

Jos haluat pienentää kääntämisen kokonaiskustannuksia ja nopeuttaa käännösprosessia, toimi seuraavasti:

  1. Käytä käännettävässä tekstissä lyhyitä ja selkeitä lauseita. Käytä samanmuotoisia lauseita aina, kun se on mahdollista.
  2. Muotoile teksti oikein. Älä tee sisennyksiä painamalla sarkainnäppäintä useita kertoja tai painelemalla välinäppäintä. Käytä Enter-näppäintä vain kappaleen lopussa!
  3. Käännöstyöt laskutetaan yleensä tekstin pituuden eli sana-, rivi- tai merkkimäärän perusteella. Ilmaise siis asiasi ytimekkäästi!
  4. Käytä uuden tekstin pohjana vanhaa, aiemmin käännettyä tekstiä, mikäli sellainen on saatavilla.
  5. Jos käytettävissä on samaa alaa käsitteleviä aiempia käännöksiä, toimita niistä kääntämisen tueksi sekä lähde- että kohdekielinen tiedostoversio. Erityisillä työkaluohjelmilla voidaan rakentaa tiedostopareista segmenttipohjainen käännösmuisti.
  6. Jos käytettävissä on tuote-, yritys- tai alakohtainen sanasto, toimita se kääntäjälle. Kun sanastoa käytetään yhdessä käännösmuistiohjelman kanssa, kääntäminen nopeutuu ja teksti pysyy varmasti yhtenäisenä.
  7. Toimita kääntäjälle kaikki käytettävissä oleva taustamateriaali ja kerro, mistä verkkosivustoista löytyy lisätietoja.

Miten käännös tilataan ja tehdään?

Notaatio Oy

Kalevankatu 28 B 26
00100 Helsinki

+358 9 278 5707  
info@notaatio.fi

Toimiston aukioloajat

Vastaamme puhelintiedusteluihin arkisin 8-17
Käyntiajat arkisin 10-12 ja 14-16
(muina aikoina sopimuksen mukaan)