Talousalan käännökset

Talousalan/rahoitusalan käännöksissä on noudatettava sille vakiintunutta terminologiaa. Tämä koskee erityisesti sellaisia asiakirjoja kuin tilinpäätökset, tase- ja tuloslaskelmat sekä tilintarkastusraportit. Muita usein eteen tulevia toimeksiantoja ovat esimerkiksi tarjouspyynnöt, tarjoukset, vuosikertomukset, osavuosikatsaukset, luottotietoraportit, tiliotteet, palkkatodistukset, liikekirjeet, rahastoesitteet, listalleottoesitteet, lehdistötiedotteet, myyntiraportit, yrityskauppasopimukset, fuusiosopimukset, osakassopimukset, vakuutussopimukset, markkinatutkimukset ja lehdistötiedotteet.

Talousalan kääntäjän on seurattava aktiivisesti talousuutisia, jotta hän pysyy perillä käännettävien tekstien taustalla olevista asioista. Hänen on myös oltava perillä talouselämään vaikuttavista laeista ja määräyksistä. Kielenkääntäjältä edellytetään lisäksi pitkällistä kokemusta talousalan asiakirjojen kääntämisestä.

Notaation asiakkaina on esimerkiksi ulkomaan kauppaa harjoittavia yrityksiä, rahoituslaitoksia, konsultointiyrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja muita talous- ja rahoitusalan käännöksiä tarvitsevia julkisia ja yksityisiä tahoja. Viralliset asiakirjat vahvistetaan tarvittaessa auktorisoidun kääntäjän leimalla.

Virallinen kääntäjä = auktorisoitu kääntäjä

Auktorisoitu kääntäjä on kääntämisen asiantuntija, jonka kääntämä tai tarkistama ja hyväksymä virallinen asiakirja on laillisesti pätevä myös kohdekielellä. Nimike "auktorisoitu kääntäjä" tuli käyttöön vuonna 2008. Sitä ennen vastaava nimike oli aluksi valantehnyt kielenkääntäjä, sittemmin virallinen kääntäjä. Auktorisointi koskee aina tiettyä kieliparia (toisen kielen on oltava suomi, ruotsi tai saame) ja käännössuuntaa.

Auktorisoidun kääntäjän nimike ei ole takuu käännösten laadusta eikä osoitus siitä, että auktorisoitu kääntäjä olisi sinänsä työssään parempi kuin kääntäjä, jolla tällaista titteliä ei ole. Valtaosa käännöstöistä onkin sellaisia, ettei niiden suorittamiseen tarvita auktorisoitua kääntäjää. Käyttötarkoitus ratkaisee, tarvitaanko käännökseen auktorisoidun kääntäjän vahvistus. Yleensä auktorisointia vaativat toisen maan julkishallinnolle osoitettavat asiakirjakäännökset, esimerkiksi työ- tai oleskelulupaan tai ulkomailla opiskeluun liittyvät todistukset ja muut viralliset asiakirjat.

Auktorisoidun kääntäjän nimikkeen voi hakemuksesta saada kääntäjä, joka on suorittanut auktorisoidun kääntäjän tutkinnon ja täyttää muut asetetut vaatimukset. Tutkintoja järjestää ja auktorisoinnin myöntää Opetushallituksen yhteydessä toimiva auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta. Tutkinto on kahdesta käännöstehtävästä muodostuva koe, ei kielitutkinto tai kääntäjän ammattiin yleisesti kouluttava järjestelmä. Tietyin edellytyksin auktorisoidun kääntäjän oikeudet on mahdollista saada myös tutkintoa suorittamatta. Esimerkiksi viralliset kääntäjät voivat hakea auktorisoidun kääntäjän nimikettä ilman uutta tutkintoa.

Katso tästä linkistä, miten voit tilata virallisen käännöksen todistuksesta tai muusta asiakirjasta.

Lisätietoja:
Opetushallituksen sivuilla
KAJ ry:n sivuilla

Salassapito ja toimintavarmuus

Kaikki kielenkääntäjämme ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. Mitään tietoja tai materiaalia ei luovuteta ulkopuolisille.

Lähiverkkomme on varustettu WatchGuard FireBox -palomuurilaitteella ja virustorjuntaohjelmistomme on aina ajan tasalla. IT-tukihenkilömme tarkkailee järjestelmäämme säännöllisesti mahdollisten tietoturvaongelmien varalta.

Kaikki käännöksiä varten otetut paperikopiot kerätään lukolliseen tietosuojasäiliöön, jonka valvotusta tyhjennyksestä ja materiaalin tuhoamisesta huolehtii MTB Tietoturvapalvelu.

Kaikista käsittelemistämme tiedostoista tehdään nauhakopio päivittäin ja palvelimen levyt ovat RAID-suojattuja.

Miten voin minimoida käännöskustannukset?

Jos haluat pienentää kääntämisen kokonaiskustannuksia ja nopeuttaa käännösprosessia, toimi seuraavasti:

  1. Käytä käännettävässä tekstissä lyhyitä ja selkeitä lauseita. Käytä samanmuotoisia lauseita aina, kun se on mahdollista.
  2. Muotoile teksti oikein. Älä tee sisennyksiä painamalla sarkainnäppäintä useita kertoja tai painelemalla välinäppäintä. Käytä Enter-näppäintä vain kappaleen lopussa!
  3. Käännöstyöt laskutetaan yleensä tekstin pituuden eli sana-, rivi- tai merkkimäärän perusteella. Ilmaise siis asiasi ytimekkäästi!
  4. Käytä uuden tekstin pohjana vanhaa, aiemmin käännettyä tekstiä, mikäli sellainen on saatavilla.
  5. Jos käytettävissä on samaa alaa käsitteleviä aiempia käännöksiä, toimita niistä kääntämisen tueksi sekä lähde- että kohdekielinen tiedostoversio. Erityisillä työkaluohjelmilla voidaan rakentaa tiedostopareista segmenttipohjainen käännösmuisti.
  6. Jos käytettävissä on tuote-, yritys- tai alakohtainen sanasto, toimita se kääntäjälle. Kun sanastoa käytetään yhdessä käännösmuistiohjelman kanssa, kääntäminen nopeutuu ja teksti pysyy varmasti yhtenäisenä.
  7. Toimita kääntäjälle kaikki käytettävissä oleva taustamateriaali ja kerro, mistä verkkosivustoista löytyy lisätietoja.

Miten käännös tilataan ja tehdään?

Notaatio Oy

Kalevankatu 28 B 26
00100 Helsinki

+358 9 278 5707  
info@notaatio.fi

Toimiston aukioloajat

Vastaamme puhelintiedusteluihin arkisin 8-17
Käyntiajat arkisin 10-12 ja 14-16
(muina aikoina sopimuksen mukaan)