Tekniset käännökset

Tekniikan aloja on lukemattomia. Notaatiolla on kokemusta esimerkiksi seuraavilta aloilta: moottoriajoneuvot, rakennusteollisuus, tietotekniikka (laitteet ja ohjelmistot), kulutuselektroniikka, lääketiede ja ympäristötekniikka. Olemme kääntäneet lukuisia käyttö- ja asennusohjeita niin kansainvälisesti tunnetuille yrityksille kuin kotimaisille pienyrityksille.

Tekninen kääntäjä tarvitsee työssään eri alojen sanakirjoja/sanastoja. Kokenut kielenkääntäjä osaa myös hakea tehokkaasti tietoa (nykyään lähinnä Internetistä). Aina oikeita termejä ei kuitenkaan helposti löydy eikä teksti välttämättä ole riittävän selkeä, joten toisinaan kääntäjän on pyydettävä apua tekstin kirjoittajalta/toimittajalta. Parasta olisi, jos asiakas voisi jo käännöstilausta tehdessään toimittaa tukimateriaalia, mahdollisia yrityskohtaisia sanastoja tai sanaluetteloita ja lisätietoja sisältäviä verkko-osoitteita.

Tyyliltään tekniset tekstit ovat loogisia ja ytimekkäitä, joten ne soveltuvat erityisen hyvin käsiteltäviksi käännösmuistityökaluilla. Tämä mahdollistaa suuretkin alennukset silloin, kun käännettävää tekstiä on paljon ja kun tekstiä päivitetään eri aikoina.

Salassapito ja toimintavarmuus

Kaikki kielenkääntäjämme ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. Mitään tietoja tai materiaalia ei luovuteta ulkopuolisille.

Lähiverkkomme on varustettu WatchGuard FireBox -palomuurilaitteella ja virustorjuntaohjelmistomme on aina ajan tasalla. IT-tukihenkilömme tarkkailee järjestelmäämme säännöllisesti mahdollisten tietoturvaongelmien varalta.

Kaikki käännöksiä varten otetut paperikopiot kerätään lukolliseen tietosuojasäiliöön, jonka valvotusta tyhjennyksestä ja materiaalin tuhoamisesta huolehtii MTB Tietoturvapalvelu.

Kaikista käsittelemistämme tiedostoista tehdään nauhakopio päivittäin ja palvelimen levyt ovat RAID-suojattuja.

Miten voin minimoida käännöskustannukset?

Jos haluat pienentää kääntämisen kokonaiskustannuksia ja nopeuttaa käännösprosessia, toimi seuraavasti:

  1. Käytä käännettävässä tekstissä lyhyitä ja selkeitä lauseita. Käytä samanmuotoisia lauseita aina, kun se on mahdollista.
  2. Muotoile teksti oikein. Älä tee sisennyksiä painamalla sarkainnäppäintä useita kertoja tai painelemalla välinäppäintä. Käytä Enter-näppäintä vain kappaleen lopussa!
  3. Käännöstyöt laskutetaan yleensä tekstin pituuden eli sana-, rivi- tai merkkimäärän perusteella. Ilmaise siis asiasi ytimekkäästi!
  4. Käytä uuden tekstin pohjana vanhaa, aiemmin käännettyä tekstiä, mikäli sellainen on saatavilla.
  5. Jos käytettävissä on samaa alaa käsitteleviä aiempia käännöksiä, toimita niistä kääntämisen tueksi sekä lähde- että kohdekielinen tiedostoversio. Erityisillä työkaluohjelmilla voidaan rakentaa tiedostopareista segmenttipohjainen käännösmuisti.
  6. Jos käytettävissä on tuote-, yritys- tai alakohtainen sanasto, toimita se kääntäjälle. Kun sanastoa käytetään yhdessä käännösmuistiohjelman kanssa, kääntäminen nopeutuu ja teksti pysyy varmasti yhtenäisenä.
  7. Toimita kääntäjälle kaikki käytettävissä oleva taustamateriaali ja kerro, mistä verkkosivustoista löytyy lisätietoja.

Miten käännös tilataan ja tehdään?

Notaatio Oy

Kalevankatu 28 B 26
00100 Helsinki

+358 9 278 5707  
info@notaatio.fi

Toimiston aukioloajat

Vastaamme puhelintiedusteluihin arkisin 8-17
Käyntiajat arkisin 10-12 ja 14-16
(muina aikoina sopimuksen mukaan)